Filosofi & metoder

Mit fokus er på at alle hunde har et godt liv.

Et godt hundeliv handler om, at hunden får sine behov opfyldt, hvad enten det drejer sig om fysiske-, mentale- eller følelsesmæssige behov.

Metoder

  • Belønningsbaseret træning, hvor hundens tillid, selvtillid og glæde styrkes.
  • Fokus på at følelser kan udløse adfærd, og at adfærdsændringer ofte finder sted, ved at arbejde med hundens (og dine) følelser.

Strategier

  • Jeg tager altid udgangspunkt i din hund & dig og jeres erfaringer og ressourcer.
  • Du vil få en grundlæggende viden om årsagen til din hunds problemadfærd, og du vil, udover den praktiske træning vi laver sammen, modtage en individuel træningsplan med en detaljeret beskrivelse af, hvordan problemet afhjælpes gennem dagligdags tiltag og træning.