Filosofi & metoder

Mit fokus er på, at alle hunde har et godt liv.

Et godt hundeliv handler om, at hunden får sine behov opfyldt, hvad enten det drejer sig om fysiske-, mentale- eller følelsesmæssige behov.

Metoder

  • Belønningsbaseret træning hvor samarbejde, selvtillid og gå på-mod styrkes.
  • Fokus på forskellige dagligdagsfaktorer og følelser, som kan være årsag til uhensigtsmæssig adfærd, og fokus på at adfærdsændringer ofte finder sted ved at ændre på bagvedliggende faktorer og følelser.

Strategier

  • Jeg tager altid udgangspunkt i din hund & dig og jeres erfaringer og ressourcer. Det betyder at den praktiske træning tager udgangspunkt i din hund og dig.
  • Du vil få en grundlæggende viden om mulige årsager til din hunds problemadfærd, og du vil, udover den praktiske træning vi laver sammen, modtage en individuel træningsplan med en detaljeret beskrivelse af, hvordan problemet afhjælpes gennem dagligdags tiltag og træning.